Informace o bázi znalostí:
Expert:
PB
Znalostní inženýr:
Datum vytvoření:
16.12.2008
Popis:
Tento expertní systém slouží k určení rizika aterosklerózy na základě informací o způsobu života, rodinné anamnéze a osobní anamnéze - bez speciálních vyšetření. Výsledkem konzultace je zařazení konzultované osoby do jedné ze skupin neriziková, riziková; číselný údaj přiřazený k těmto skupinám vyjadřuje "jistotu" s jakou systém se systém rozhodl (čím vyšší hodnota, tím větší jistota).

Výsledné rozhodnutí systému má charakter spíše informativní - je tedy třeba jej případně konzultovat s lékařem.

Používané znalosti byly získány automaticky (metodami strojového učení) z dat shromážděných v rámci dlouhodobé studie rizikových faktorů aterosklerózy u mužů středního věku. Tato studie probíhala v letech 1976-1999 na pracovišti II. interní kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 pod vedením prof. Boudíka, za spolupráce MUDr. Tomečkové a MUDr. Bultase. Do elektronické podoby byla data převedena na pracovišti EuroMISE (Evropského centra medicínské informatiky, statistiky a epidemiologie) - vedoucí prof. Zvárová. Data použitá pro tvorbu znalostí představují údaje ze vstupního vyšetření u všech 1 419 mužů zkoumaných v rámci uvedené studie. Bližší informace o této studii i o metodách analýzy dat z této studie lze nalézt na http://euromise.vse.cz/stulong .

Systém byl vytvořen v roce 2004 a novelizován s podporou CBI v roce 2008.
+ Další nastavení